Om Hedmans Tak AB

Hedmans Tak AB grundades av Ronny Hedman år 2020. Detta efter att han själv arbetat som takläggare och taksäljare och upplevt att de bygg företag han varit i kontakt med saknade sunda värderingar och genom kundkontakter upplevt att kunden saknade trygghet och förtroende för entreprenören. 

Utifrån dessa erfarenheter påbörjades processen att driva eget. Utgångspunkten för verksamheten är att skapa en trygg kundrelation och verka för ett tätt tak utan genvägar.

Hedmans Tak AB verkar lokalt med lokala företag.


Ronny Hedman